Hoe gaat het in zijn werk?

Stel u heeft een conflict, u oriënteert zich en komt bij ons terecht.
Wij kunnen u helpen om tot een eerste afspraak tussen u en de partij(en) waarmee u een conflict heeft te komen.
Van te voren krijgen alle conflictpartijen een Mediation overeenkomst ter ondertekening toegestuurd met de volgende punten:

  • Globale omschrijving van de kwestie
  • Conflictpartijen zullen zich met behulp van de mediator inspannen om tot een oplossing te komen
  • Een geheimhoudingsclausule voor allen en alles wat hier besproken wordt
  • Wanneer de mediation aanvangt
  • Hoe de kosten betaald worden en wat de kosten zijn
  • Deelname op basis van vrijwilligheid
  • De neutraliteit van de mediator

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij aanvang van de eerste bijeenkomst moet de getekende overeenkomst worden meegenomen en begint het eerste gesprek.
Binnen een redelijk korte termijn, d.w.z. enkele weken streven we naar een overeenstemming. Tussentijds zal de mediator steeds een korte samenvatting maken van de reeds gemaakte vorderingen en afspraken.
Aan het eind komt er de zogenaamde vaststellingsovereenkomst waar alle conflictpartijen mee akkoord zijn. Deze vaststellingsovereenkomst is rechtsgeldig. In voorkomende gevallen kan er indien door partijen gewenst een executoriale titel aan de overeenkomst worden toegekend via de notaris.

Dit is een korte schets van de gang van zaken.

Wat zijn de kosten?

De tarieven voor bemiddeling m.b.v mediation zijn bij Mediators Nederland per type conflict vastgesteld:

  • Voor zakelijke conflicten geldt een tarief vanaf € 175,- per uur, afhankelijk van het aantal betrokken partijen en de complexiteit van het conflict.
  • Voor arbeidsconflicten als mix van zakelijk en particulier geldt een tarief vanaf € 150,-
  • Bij een particulier conflict liggen de tarieven tussen de € 100,- en € 150,- voornamelijk bepaald door de complexiteit en in beperkte mate de financiële draagkracht van partijen

Uit ervaring blijkt dat er ongeveer 3 tot 5 sessies van ongeveer 2 uur nodig zijn om een mediation af te ronden. Tevens zijn er in de regel 4-8 uren van de mediator benodigd voor het uitwerken van de door partijen bereikte overeenstemming.
Afhankelijk van het aantal sessies liggen de kosten van een mediation voor particulieren tussen de € 1.000,- en maximaal € 2.000,- exclusief BTW
Deze kosten zijn echter nog altijd aanzienlijk lager dan geschil oplossing via een gerechtelijke procedure!
Doorverwijzingen
Men kan naar Mediators Nederland worden doorverwezen door de Rechtbank en/of het Juridisch Loket Den Haag. De mogelijkheid bestaat om een toevoeging aan te vragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.