Zakelijke conflicten

Bij zakelijke conflicten is er veelal sprake van botsende zakelijke belangen die door het ontbreken van goede afspraken kunnen leiden tot een conflict.
We komen daarbij o.a. de volgende geschillen tegen

  1. Geschillen tussen zakenpartners binnen een bedrijf
  2. Geschillen tussen concurrerende bedrijven
  3. Geschillen tussen afnemer(s)bedrijven en leverancier(s) bedrijven
  4. Geschillen tussen een bedrijf en particuliere afnemers

Daarvan komen 1 en 4 voor mediation in aanmerking. Bij 2 en 3 wordt meestal gebruik gemaakt van arbitrage of rechtspraak